fyzikální veličiny

Profesionálně změříme fyzikální veličiny